Svetsning

Svetsning är en avgörande process inom tillverkningsindustrin där olika material fogas samman för att skapa hållbara och funktionella strukturer. Vår verksamhet fokuserar på avancerad svetsning med strikta kvalitetskrav. Våra skickliga svetsare besitter bred kompetens inom en mångfald av svetsningsarbeten. Vi möter kraven inom olika sektorer såsom sjukvård, elkraft och energi med hög precision och noggrannhet.

Svetsnings maskin

Kvalitetskontroll och rutiner

Vi lägger stor vikt vid kvalitetskontroll och följer noggrant fastställda rutiner för att säkerställa hög kvalitet i våra svetsarbeten. För att ytterligare förbättra kvaliteten och upprepningsnoggrannheten använder vi oss företrädesvis av svetsfixturer. Dessa fixturer utvecklas internt och skräddarsys efter behov och önskemål från våra kunder.

Vi är välutrustade för att utföra svetsning i en mångfald materialtyper och legeringar, inklusive stål, rostfritt och aluminium. Våra svetsare är skickliga inom olika svetsmetoder såsom MIG, MAG, TIG, punktsvetsning, automatiserad rundsvetsning samt robotiserad svetsning med lägesställare. Denna breda kompetens och användning av olika svetstekniker gör att vi kan möta olika behov och leverera högkvalitativa svetsade komponenter.

Genom vår expertis, noggrannhet och dedikation till kvalitet strävar vi alltid efter att leverera svetsade produkter och komponenter som möter och överträffar våra kunders förväntningar och branschstandarder.

en person svetsar

Hur går svetsning till?

Svetsning är en process där olika material, vanligtvis metaller eller termoplastiska material, fogas samman genom att smälta och sedan låta dem stelna för att skapa en stark och ihållande bindning. Det är en viktig teknik inom tillverkningsindustrin och används för att skapa allt från små komponenter till stora konstruktioner.

Vanligtvis innebär svetsning att man applicerar värme på de material som ska fogas samman för att smälta dem tillräckligt för att skapa en fusion mellan ytor. Detta kan åstadkommas genom olika metoder, som exempelvis bågsvetsning, gas- eller trycksvetsning, där olika energikällor används för att generera den nödvändiga värmen.

Svetsning har en stor bredd och används inom många olika industrier, inklusive tillverkning av fordon, konstruktion av byggnader och infrastruktur, tillverkning av elektronikkomponenter och i många andra tillämpningar där starka och pålitliga fogsammanfogningar är avgörande.

En person som svetsar

Olika typer av svetsning som vi utför


MIG-svetsning (Metallinert Gas)

MIG-svetsning är en metod där en trådmatad elektrod smälts samman med arbetsstycket med hjälp av en skyddsgas. Denna metod är populär för sin användarvänlighet och snabbhet. En skyddsgas, vanligtvis argon eller en mix av argon och koldioxid, används för att skydda smältan från atmosfärisk kontaminering. MIG-svetsning är vanligt inom bilindustrin och tillverkning av tunnplåtskonstruktioner.

MAG-svetsning (Metallaktiv Gas)

MAG-svetsning är liknande MIG-svetsning, men med användning av en aktiv gas, vanligtvis en mix av argon och koldioxid eller ren koldioxid. Denna metod används för att svetsa stål, legeringar och rostfria material och används ofta inom tung industritillverkning.

TIG-svetsning (Tungsten Inert Gas)

TIG-svetsning innebär att en icke-förbrännbar elektrod av volfram används för att skapa en svetsbåge. Här används en inert gas, vanligtvis argon, för att skydda svetszonen från atmosfärisk förorening. Det är en precisionssvetsmetod som ger hög kvalitet och kontroll, vanligtvis för tunnare material i tillverkning av flyg- och rymdindustrin, samt för rostfria stål.

Punktsvetsning

Punktsvetsning är en motståndssvetsmetod där två eller flera plåtdetaljer pressas samman mellan elektroder och värms upp genom en elektrisk ström. Därefter avbryts strömmen och trycket, vilket skapar en permanent punktsvetsförbindelse. Det är vanligt i fordonsindustrin för att foga plåtdetaljer.