Bockning

Bockning är en avgörande process inom metallbearbetning, och vi står redo att möta dina bockningsbehov med precision och effektivitet. Vår moderna maskinpark är utrustad med flera excenterpressar med kapacitet från 16 till 120 ton, styrda kantpressar som sträcker sig från 130 till 160 ton samt specialiserade rörbockningsenheter för diameterområdet ø22-42mm.

Svetsnings maskin

Vår högsta prioritet är säkerheten hos våra operatörer och vi tillser därför att utrusningen överensstämmer strikt med regulatoriska krav för personsäkerhet. Samtliga maskiner är föremål för regelbundna besiktningar och inspektioner för att säkerställa deras fullständiga överensstämmelse och driftssäkerhet. Enligt bland annat AFS 1999:8 står det gällande att besiktnings intervallet får vara högst 1600 drifttimmar, dock inte längre än två år. Läs mer på Arbetsmiljöverket AFS 1999:8

Vårt dedikerade underhållsprogram är utformat för prestanda och lång livslängd för våra bockningsmaskiner. Genom regelbundna underhållsinsatser strävar vi efter att minimera driftsavbrott och säkra en smidig och pålitlig bockningsprocess för våra kunder. Oavsett om det gäller plåtbockning eller rörbockning kan du lita på oss för att leverera resultat av hög kvalitet.

Bockning av metall i maskin

Hur bockning går till

Bockning är en metallbearbetningsprocess där en plåt eller rör formas genom att böjas vid en viss vinkel. Denna teknik används för att skapa olika typer av komponenter och konstruktioner inom tillverkningsindustrin. Här är en översikt över hur bockning går till:

Materialförberedelse

Innan bockningsprocessen påbörjas måste materialet förberedas. Det kan vara plåt eller rör av olika metaller som stål, aluminium eller rostfritt stål. Materialet måste vara skuret i rätt form och storlek för att passa in i bockningsmaskinen.

Val av maskin

Beroende på materialets typ och tjocklek samt den önskade bockningsvinkeln används olika bockningsmaskiner. Excenterpressar och kantpressar används för plåtbockning, rörbockmaskin används för rörbockning.

Inställning av bockningsmaskinen

Operatören ställer in bockningsmaskinen med nödvändiga parametrar, inklusive vinkel och radie. Detta görs vanligtvis genom att justera verktyg och fixturer på bockningsmaskinen.

Bockningsprocessen

Materialet placeras i bockningsmaskinen, och bockningen initieras. Pressen applicerar tryck på materialet på en specifik punkt, vilket får det att böja sig.

Kontroll och efterbehandling

Efter bockningen kontrolleras det böjda materialet för att säkerställa att det uppfyller de krav som specificerats. Eventuell efterbehandling, såsom rätning eller ytbehandling, kan utföras för att uppnå önskat slutresultat.

Våra maskiner

Excenterpress

En excenterpress är en maskin som används för att forma och böja material genom att generera kraft från en axel. Denna mekaniska press drivs av en motor och använder en vevmekanism för att omvandla roterande rörelse till en fram-och-tillbaka-rörelse. Excenterpressen är idealisk för plåtbockning och kan skapa en mängd olika geometriska former och böjningar. Dess anpassningsbarhet och höga produktionshastighet gör den oumbärlig inom tillverkningsindustrin för att skapa precisionskomponenter och komplexa konstruktioner med konsekvent hög kvalitet.

Kantpress

En kantpress är designad för att böja och forma plåt med hög precision. Den använder hydraulisk eller mekanisk kraft för att applicera tryck på plåten och böjer den över en fixerad axel till önskad vinkel. Med olika verktyg och inställningar möjliggör kantpressen skapandet av komplexa geometriska former och exakta bockningar. Den är oumbärlig inom tillverkningsindustrin för produktion av detaljer med specifika böjar och geometrier. Dess automatiserade funktioner ökar effektiviteten och möjliggör snabba omställningar.

Rörbockmaskin

En rörbockmaskin är en specialiserad utrustning som används för att böja rör och skapa exakta och precisionsspecifika formar. Denna maskin kan böja rör av olika material, såsom stål, rostfritt stål och aluminium, i olika diametrar och radier. Genom att använda olika formverktyg och fixturer kan rörbockmaskinen skapa komplexa och precisa rördelar för olika industriella tillämpningar. Den är avgörande inom sektorer som tillverkning av rörledningar, fordonsindustrin och konstruktion, där exakta böjningar och formändringar i rör är väsentliga för att uppfylla specifika krav och designmål.