Stansning

Stansning är en central process i vår verksamhet och genomförs med precision och effektivitet. Våra excenterpressar, med en presskraftsomfattning från 16 ton till 120 ton, samt CNC-styrd nibbling möjliggör mångsidig stansning. Vi använder enkelverktyg och flerstegsverktyg beroende på projektkrav. För hög volymproduktion står två fullt utrustade stanslinjer till förfogande, komplett med haspelverk, riktverk och automatiserade frammatnings- och utmaningssystem. Denna kapacitet säkerställer inte bara högkvalitativa stansningar utan möjliggör även automatiserad produktion för att uppfylla olika krav inom industrin.

Svetsnings maskin

Hur stansning går till

Stansning är en process där ett material, vanligtvis metall, formas genom att trycka eller slå ett verktyg genom det för att skära ut en viss form eller göra en hålighet.

Stansning används för att producera olika komponenter och detaljer inom tillverkningsindustrin, och processen kan variera beroende på maskintyp och det specifika användningsområdet. Tekniken är särskilt användbar för att skapa snabba och kostnadseffektiva produktionsserier av precisionsdetaljer.

Här är en allmän översikt över hur stansning går till:

Förberedelse av materialet

Plåten förbereds genom att skäras i önskad form och storlek för att passa in i stansningsmaskinen.

Val av verktyg och inställning

Beroende på den önskade formen används olika verktyg för stansningen. Verktyget placeras i stansningsmaskinen och inställningar justeras enligt designkraven.

Inmatning av materialet

Materialet matas in i stansningsmaskinen, där det positioneras korrekt under verktyget.

Stansningsprocessen

Stansningsmaskinen applicerar kraft genom verktyget, som skär igenom eller formar materialet enligt den fördefinierade designen. Detta kan vara en enkel skärning, formning eller skapandet av hål.

Inspektion och kvalitetskontroll

Efter stansningen inspekteras det bearbetade materialet för att säkerställa att det uppfyller de specificerade kraven. Kvalitetskontrollen kan innefatta mätningar av dimensioner, ytkvalitet och form.

Hantering av det färdiga materialet

Det färdiga materialet tas bort från stansningsmaskinen och kan genomgå ytterligare processer såsom riktning, ytbehandling eller montering, beroende på kraven.

Våra maskiner

Excenterpress

Excenterpressen är en maskin som använder en excentrisk axel för att omvandla roterande rörelse till en kraftig nedåtriktad rörelse. Den fungerar genom att ett verktyg applicerar kraft på ett material, vilket skapar önskade former, hål eller skärningar. Med presskrafter som sträcker sig från 16 till 120 ton erbjuder excenterpressen mångsidighet för olika stansningsapplikationer. Dess förmåga att hantera en mängd olika material och tjocklekar, tillsammans med snabbt arbetscykler, gör den oumbärlig inom tillverkningsindustrin för att skapa detaljer med hög precision och effektivitet.

Nibbler

Nibbler är en verktygsmaskin som används för att skära tunnplåt i olika geometriska former. Den fungerar genom att använda en roterande skärdon som klipper små bitar från plåten, vilket möjliggör precisionsklippning och skapande av intrikata konturer. Nibbler är särskilt användbara för skärning av kurvor och rundade former där andra skärverktyg kan vara mindre effektiva. Med CNC-styrning möjliggör moderna nibblers automatiserad och högprecisionsskärning, vilket gör dem oumbärliga inom tillverkningsindustrin för att producera detaljer med komplexa former och hög kvalitet.