Läs mer - Tjänster

Svetsnings maskin

Tjänst

3D-printing i metall, serieproduktion

Additiv tillverkning (AT), Additive Manufacturing (AM). Vi tillhandahåller printing med high-precision binder jetting teknik vilken ger i särklass bästa kvalité, upplösning samt hastighet. Vi ingår även i ett omfattande nätverk där vi kan tillhandahålla tex topologioptimering (matematisk metod för att ta bort material som är onödigt automatiskt), produktionsoptimering för additiv framställning mm.

3D printade skruvar i metall

Tjänst

Svetsning

Avancerad svetsning med höga kvalitetskrav är vår vardag. Våra duktiga svetsare har kompetens inom de flesta typer av svetsningsarbeten. Vi möter bland annat svetskraven på sjukvårdsprodukter, elkraft och energi för att nämna några områden. Våra svetsarbeten kontrolleras alltid enligt fastställda rutiner. Företrädesvis använder vi oss av svetsfixturer för att ytterligare säkerställa kvalité och repeternoggrannhet. Fixturerna tas fram i egen regi i samråd med kunden om så önskas. Vi utför svetsning i de flesta förekommande materialtyper och legeringar inom stål, rostfritt och aluminium.

Svetsmetoder: MIG, MAG, TIG, Punktsvetsning, Automatiserad rundsvetsning samt Robot svetsning med lägesställare

En person med skyddsmask svetsar

Tjänst

Bockning

Vi utför bockning i en omfattande maskinpark bestående av flertalet excenterpressar från 16–120 ton, styrda kantpressar från 80–160 ton samt rörbockning från ø22-42mm. Samtliga maskiner uppfyller givetvis minst regulatoriska krav gällande personsäkerhet (besiktningsplikt och inspektioner) samt läggs resurser på omfattande underhållsprogram för att säkra en hög driftsäkerhet.

En man utför bockning av en metallskiva

Tjänst

Stansning

Stansning sker i våra excenterpressar samt genom CNC-styrd nibbling. Vi har kapacitet från 16 ton till 120 tons presskraft. Stansning utföres i allt från enkelverktyg till flerstegverktyg, dessutom finns för hög volyms produktion även två kompletta stanslinjer med haspelverk, riktverk samt automatiserad frammatning och utmaning till förfogande.

En maskin som utför stansning

Tjänst

Montering

Vi sköter även monteringen till många av våra kunder. Allt fler inser fördelarna och ställer kravet på slutmontage. Kompetens för mekanik, hydraulik, pneumatik och elektronik finns att tillgå i företaget. Minimering av antalet transporter och antalet företag involverade är stora fördelar, och både besparingar och högre kvalitet är att vänta. Vi tillhandahåller allt ifrån delproduktion till distribution.

En monteringsanordning